Berriak:

FUMBARRI-k EN-GJS-400-18U (GGG 40.3) material kalitatea ekoiztea lortzen du bere oxigas labeetan.

26.04.2012

FUMBARRI-k bere etenik gabeko hobekuntza prozesua medio, muga berri bat ezarri du EN-GJS-400-18U material kalitatea bere oxigas labeetan ekoiztuz.

Talde lan honen emaitza kanpo laborategi baten bitartez zertifikatua izan da, analisi metalografiko, trakzio zein resilentzia entseguak medio.